Magické myslenie: Definícia, charakteristiky a príklady

Co je to magické myšlení

Magické myslenie je v psychológii všeobecne uznávaný pojem, ktorý sa vzťahuje na tendenciu niektorých ľudí veriť, že určité činy, udalosti alebo predmety majú nadprirodzenú moc a môžu ovplyvniť ich život. Tento typ uvažovania sa často spája s poverami, náboženskou vierou a duchovnými praktikami, ale môže sa prejavovať aj v prozaickejšom správaní, ako sú napríklad rituály pre šťastie alebo vyhýbanie sa určitým číslam či farbám.

Napriek jeho rozšírenosti v ľudskej kultúre naprieč rôznymi spoločnosťami a historickými obdobiami tento typ myslenia až donedávna priťahoval len malú pozornosť vedeckého výskumu. Nedávne štúdie však objasnili kognitívne mechanizmy, ktoré sú základom magického myslenia, a jeho dôsledky na duševné zdravie, rozhodovanie a sociálne vzťahy.

V tomto článku uvedieme prehľad toho, čo je magické myslenie, jeho charakteristiky a zručnosti s ním spojené, ako aj príklady z rôznych oblastí na ilustráciu toho, ako sa prejavuje v každodennom živote.

Obsah
  1. Čo je to magické myslenie?
    1. Fázy procesu v tomto uvažovaní
  2. Charakteristiky a zručnosti osoby s magickým uvažovaním
    1. Cvičenia na tréning a zlepšenie rozvoja magického myslenia
  3. Príklady magického myslenia

Čo je to magické myslenie?

Magické myslenie je forma uvažovania, ktorá zahŕňa presvedčenie, že myšlienky, činy a zámery človeka môžu ovplyvniť výsledok udalostí.

Tento typ myslenia zvyčajne prebieha v niekoľkých fázach vrátane počiatočného presvedčenia o sile magického myslenia, fázy posilňovania, keď jednotlivci pripisujú pozitívne výsledky svojim magickým presvedčeniam, a záverečnej fázy, keď môžu byť jednotlivci zo svojich presvedčení sklamaní.

Medzi príklady magického myslenia patria povery, rituály a viera v nadprirodzené sily.

Fázy procesu v tomto uvažovaní

Úvahy o fenoméne magického myslenia možno rozdeliť do jednotlivých fáz, z ktorých každá má svoj vlastný súbor charakteristík a príkladov.

Fáza skúmania je počiatočná fáza, v ktorej jednotlivci skúmajú novú myšlienku alebo koncept. V tejto fáze môžu vyhľadávať informácie a zdroje, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť myšlienku. Osoba môže napríklad skúmať meditáciu ako spôsob, ako znížiť stres a zlepšiť celkovú pohodu.

Fáza experimentovania je fáza, v ktorej jednotlivci začínajú testovať myšlienku v reálnych situáciách. Môže to zahŕňať skúšanie rôznych techník alebo prístupov súvisiacich s myšlienkou. Napríklad osoba experimentujúca s meditáciou môže vyskúšať rôzne metódy, ako sú dychové cvičenia alebo vizualizačné techniky.

Po experimentovaní nasleduje fáza reflexie, v ktorej jednotlivci uvažujú o svojich skúsenostiach a hodnotia, čo sa im osvedčilo a čo nie. Môžu tiež požiadať o spätnú väzbu od iných, ktorí už podobné nápady alebo koncepty vyskúšali.

Po reflexii nasleduje Fáza hodnotenia, v ktorej ľudia hodnotia, či sa domnievajú, že koncept má alebo nemá opodstatnenie na základe ich osobných skúseností, spätnej väzby získanej od iných atď.

Nakoniec prichádza fáza modifikácie, v ktorej jednotlivci upravujú svoj prístup na základe poznatkov získaných počas fáz reflexie a hodnotenia s cieľom zlepšiť výsledky v priebehu času.

Charakteristiky a zručnosti osoby s magickým uvažovaním

Táto podtéma sa zameriava na cvičenia, ktoré možno použiť na tréning a posilnenie rozvoja magického myslenia. Je dôležité poznamenať, že magické uvažovanie nie je zručnosť, ktorú si možno osvojiť zo dňa na deň; vyžaduje si skôr dôsledné cvičenie a úsilie.

Cieľom tejto diskusie je prostredníctvom analýzy založenej na výskume poskytnúť náhľad na charakteristiky a zručnosti jednotlivcov, ktorí zvládli túto formu myslenia, ako aj na to, ako môžu ostatní pracovať na rozvoji svojich vlastných schopností magického uvažovania.

Cvičenia na tréning a zlepšenie rozvoja magického myslenia

Trénovanie a posilňovanie rozvoja magického myslenia možno dosiahnuť prostredníctvom rôznych cvičení, ktoré podporujú nápadité riešenie problémov, tvorivú vizualizáciu a pozastavenie nedôvery.

Kreatívna vizualizácia zahŕňa vytváranie mentálnych obrazov, ktoré odrážajú želané výsledky, napríklad predstavu, že sa vám podarí splniť určitú úlohu alebo dosiahnuť konkrétny cieľ.

Denník snov zahŕňa zaznamenávanie snov po prebudení s cieľom preskúmať ich možné významy a symboliku, čo môže jednotlivcom pomôcť pochopiť ich podvedomé myšlienky a túžby.

Symbolický výklad je ďalšie cvičenie, ktoré pomáha rozvíjať magické myslenie tým, že povzbudzuje jednotlivcov, aby hľadali význam v každodenných predmetoch alebo udalostiach. Toto cvičenie zahŕňa interpretáciu symbolov vo svojom okolí ako znamení alebo správ z vesmíru.

Meditácia všímavosti je tiež prospešná pre rozvoj magického myslenia, pretože podporuje uvedomovanie si prítomného okamihu, čo jednotlivcom umožňuje napojiť sa na svoju intuíciu a spojiť sa so svojím vnútorným ja.

A napokon, pozitívne afirmácie sú výroky, ktoré si jednotlivci denne opakujú, aby si posilnili pozitívne presvedčenie o sebe a svojich schopnostiach. Tieto afirmácie môžu pomôcť budovať sebadôveru a podporovať pozitívne myslenie podporujúce magické myslenie.

Příklady magického myšlení

Príklady magického myslenia

Príklady magického myslenia možno pozorovať v rôznych kultúrach a môžu zahŕňať vieru v povery, rituály a silu predmetov alebo symbolov, ktoré prinášajú želané výsledky.

V niektorých kultúrach sa verí, že nosenie králičej nôžky prináša šťastie, zatiaľ čo rozbitie zrkadla spôsobuje nešťastie. Podobne niektorí ľudia veria, že vykonanie určitých rituálov pred dôležitou udalosťou môže zvýšiť ich šance na úspech. Napríklad športovci môžu pred zápasom alebo pretekmi vykonávať určité rituály, aby zlepšili svoj výkon.

Kultúrne vplyvy zohrávajú významnú úlohu pri formovaní presvedčení a praktík súvisiacich s magickým myslením. Napríklad mnohé domorodé spoločnosti majú dlhodobé tradície, ktoré zahŕňajú komunikáciu s predkami a duchmi prostredníctvom rôznych rituálov a obradov. Tieto praktiky majú často korene v duchovných presvedčeniach, ktoré zdôrazňujú vzájomné prepojenie medzi ľuďmi a prírodou.

Hoci sa magické myslenie môže z vedeckého hľadiska zdať iracionálne alebo poverčivé, plní pre jednotlivcov dôležité psychologické funkcie tým, že im poskytuje pocit kontroly nad neistými situáciami a podporuje pocity nádeje a optimizmu.

Další zajímavosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Go up