Podmienky používania webu

Prevádzkovateľom webových stránok https://druhymysleni.win/ je spoločnosť registrovaná na Úrade mestskej časti Praha 15, so sídlom Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10, IČO: 05831865 (ďalej len "prevádzkovateľ").

Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

Obsah webovej stránky

Obsah webovej stránky je autorským dielom, ktoré je chránené podľa autorského zákona. Akékoľvek kopírovanie a šírenie tohto obsahu (textov, obrázkov, fotografií, zdrojových kódov a iných častí webovej stránky) bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané.

Portál https://druhymysleni.win/ je nezávislý a v žiadnom prípade nevyjadruje názory tretích strán. Všetky názory uverejnené na webovej stránke sú subjektívne a vyjadrujú len názory členov redakcie, pokiaľ nie je uvedené inak. Obsah stránky má za cieľ len vzdelávať a inšpirovať o produktoch a službách dostupných na českom internete.

Prevádzkovateľ neručí za správnosť, relevantnosť a úplnosť zverejnených informácií. Informácie sú aktuálne k dátumu zverejnenia, ktorý je uvedený v záhlaví stránky alebo priamo v texte. Používateľ je zodpovedný za overenie aktuálnosti informácií.

Prevádzkovateľ stránky nie je priamym predajcom žiadneho výrobku, iba poskytuje informácie a odkazy na stránky tretích strán. Nie je preto zodpovedný za žiadne kroky súvisiace s nákupom výrobku. Kúpnu (alebo inú) zmluvu uzatvára používateľ s konkrétnym obchodníkom. Prevádzkovateľ nemá voči obchodníkovi žiadne záväzky. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za kvalitu zakúpených produktov a prípadné škody spôsobené ich používaním.

Texty na webovej stránke môžu odkazovať na webové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah a neovplyvňuje ich obsah. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za obsah reklamných bannerov a iných podobných jednotiek.

Diskusné fóra

Príspevky v diskusných fórach nevyjadrujú názory a stanoviská Prevádzkovateľa. Za obsah príspevkov zodpovedajú ich autori. Používatelia sú viazaní podmienkami pre uverejňovanie diskusných príspevkov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť diskusné príspevky, ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami. Rovnako môže Prevádzkovateľ odmietnuť vymazať príspevok zaslaný Používateľom.

Podmienky uverejňovania diskusných príspevkov

Používateľ sa odoslaním diskusného príspevku zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom porušovať práva iných osôb. Nebude používať vulgárne, hanlivé alebo urážlivé výrazy, ako aj výroky, ktoré sú v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. Je tiež zakázané úmyselne vkladať odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré by slúžili ako nekalá reklama.

Zhromažďovanie osobných údajov

Aby sme lepšie pochopili, ako Používatelia používajú našu webovú lokalitu, zhromažďujeme o nich určité informácie. Tieto informácie vedú k zlepšeniu služieb a obsahu webovej stránky. Vždy zhromažďujeme len tie informácie, ktoré potrebujeme. Ochranu osobných údajov považujeme za prioritu, a preto pri spracúvaní údajov našich Používateľov dodržiavame jasné zásady. Viac informácií si môžete prečítať v časti Zásady ochrany osobných údajov.

Tieto Podmienky boli zverejnené dňa 07.09.2023. Sú platné a účinné od dátumu zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, kontaktujte nás na adrese info@druhymysleni.win.

Go up