Iracionální myšlení: Definice, charakteristiky a příklady

Co je to iracionální myšlení

Iracionální myšlení je typ myšlenkového procesu, který se odchyluje od racionality, logiky a rozumu. Zahrnuje rozhodování nebo vytváření přesvědčení na základě emocí, předsudků, stereotypů, pověr nebo jiných neevidentních faktorů. Tento typ myšlení může vést k chybným závěrům, chybným úsudkům a iracionálnímu chování, které může mít negativní důsledky pro jednotlivce i celou společnost.

Pochopení iracionálního myšlení je nezbytné pro psychology, filozofy, pedagogy, tvůrce politik a všechny, kdo se zajímají o lidské poznávání a chování. Analýzou jeho definice, charakteristik a příkladů můžeme získat vhled do toho, jak naše mysl funguje a proč se někdy rozhodujeme iracionálně.

Tento článek poskytuje přehled toho, co znamená iracionální myšlení v kontextu psychologie, a rozebírá některé klíčové rysy jedinců, kteří vykazují tento typ uvažování. Kromě toho uvede příklady z reálného života, které pomohou ilustrovat, jak se lidé mohou stát obětí iracionálního myšlení v každodenním životě.

Obsah
 1. Co je to iracionální myšlení?
  1. Fáze procesu v tomto uvažování
 2. Charakteristiky a schopnosti člověka s iracionálním uvažováním
  1. Cvičení a aktivity, které zabraňují rozvoji iracionálního myšlení
 3. Příklady iracionálního myšlení

Co je to iracionální myšlení?

Proces iracionálního myšlení lze rozdělit do několika fází, z nichž každá se vyznačuje specifickými charakteristikami. Tyto fáze mohou zahrnovat:

 • Nepružné myšlení.
 • Emocionální uvažování.
 • Selektivní pozornost vůči důkazům.

Pro lepší pochopení konceptu iracionálního myšlení je důležité prozkoumat tyto jednotlivé fáze a to, jak přispívají k chybnému uvažování.

Fáze procesu v tomto uvažování

V průběhu procesu iracionálního myšlení lze identifikovat odlišné fáze, v nichž hrají významnou roli chybné uvažování a kognitivní předsudky.

První fází je raná identifikace, kdy si jedinci uvědomují své iracionální myšlenky a emoce. To může být náročné, protože iracionální myšlení se často jeví jako přirozené a automatické. Rozpoznáním vzorců negativních myšlenkových procesů nebo emočních reakcí však mohou jedinci začít chápat, kdy se u nich objevují iracionální myšlenky.

Druhá fáze zahrnuje kognitivní zkreslení, což jsou chybné způsoby myšlení, které vedou k nepřesnému vnímání reality. Příkladem může být černobílé myšlení (vnímání situací jako všechno dobré nebo všechno špatné), katastrofizace (představování si nejhoršího možného scénáře) a personalizace (přesvědčení, že se vše točí kolem sebe). Tyto zkreslené myšlenky dále posilují iracionální přesvědčení a emoce.

V boji proti této fázi mohou jedinci využít intervence, jako je kognitivně-behaviorální terapie (KBT), která pomáhá zpochybnit tato kognitivní zkreslení a nahradit je racionálnějšími perspektivami. Je důležité si uvědomit, že změna hluboce zakořeněných myšlenkových vzorců vyžaduje čas a trpělivost, ale provedení dlouhodobé změny může vést ke zdravější duševní pohodě.

Charakteristiky a schopnosti člověka s iracionálním uvažováním

Schopnost předcházet rozvoji iracionálního myšlení je zásadní dovedností, kterou lze posilovat prostřednictvím různých cvičení a aktivit.

Jedinci, kteří mají schopnost rozpoznat a zpochybnit své iracionální myšlenky, mají větší pravděpodobnost, že budou mít lepší rozhodovací schopnosti.

Kromě toho jsou schopni udržovat zdravější vztahy s ostatními lidmi a zároveň zažívají nižší míru stresu a úzkosti.

Cvičení a aktivity, které zabraňují rozvoji iracionálního myšlení

Zapojení do cílených kognitivně-behaviorálních cvičení a aktivit zaměřených na všímavost může účinně zmírnit vznik iracionálních vzorců myšlení. Cílem těchto intervencí je restrukturalizace kognitivních procesů a podpora logického uvažování při současném snížení negativní samomluvy a emočního stresu.

Zde je několik příkladů cvičení a aktivit, které mohou pomoci předcházet vzniku iracionálního myšlení:

 1. Restrukturalizace kognitivních funkcí: Tato metoda zahrnuje identifikaci negativních myšlenek, zpochybnění jejich správnosti a jejich nahrazení pozitivnějšími a realističtějšími myšlenkami.
 2. Cvičení zaměřená na všímavost: Tyto techniky podporují jedince v tom, aby se soustředili na přítomný okamžik, pozorovali své myšlenky bez posuzování a pěstovali si pocit vnitřního klidu.
 3. Cvičení logického uvažování: Tyto aktivity zahrnují nácvik dovedností kritického myšlení, jako je hodnocení důkazů, vyvozování závěrů a analýza argumentů.
 4. Techniky pozitivní afirmace: Jedná se o opakování pozitivních výroků o sobě samém, které mají působit proti negativní samomluvě a podporovat sebedůvěru.

Začleněním těchto strategií do každodenního života se jedinci mohou lépe vybavit k identifikaci a potírání iracionálních myšlenkových vzorců dříve, než se z nich stanou zakořeněné návyky.

Příklady iracionálního myšlení

Příklady iracionálního myšlení

Příklady iracionálního myšlení mohou ilustrovat, jak mohou zkreslená přesvědčení a myšlenkové vzorce vést k negativním výsledkům v různých oblastech života. Tyto příklady mohou jednotlivcům pomoci identifikovat jejich vlastní iracionální myšlenky a pracovat na jejich změně. Zde je několik běžných příkladů iracionálního myšlení:

V následující tabulce jsme uvedli pět běžných typů iracionálních myšlenek spolu s jejich definicemi a příklady. Patří mezi ně kognitivní zkreslení, emoční uvažování, katastrofizující tendence, negativní samomluva a běžné spouštěče, které mohou tyto typy myšlenek vyvolat. Seznámením se s těmito typy iracionálního myšlení mohou jedinci začít rozpoznávat, kdy se jich dopouštějí, a podniknout kroky k tomu, aby tyto myšlenkové vzorce zpochybnili a změnili.

TypDefinicePříklad
Kognitivní zkresleníVzorce myšlení, které jsou nepřesné nebo neužitečné"Vždycky selžu ve všem, co dělám"
Emocionální uvažováníVěřit, že něco je pravda, spíše na základě toho, jak to cítíte, než na základě důkazů"Cítím se jako neúspěšný, tak musím být neúspěšný"
Katastrofizující tendenceVidění situací jako mnohem horších, než ve skutečnosti jsou"Pokud mě nepovýší, moje kariéra skončila"
Negativní mluvení o soběKritické nebo drsné vyjadřování vůči sobě samému, které posiluje negativní přesvědčení o sobě samém"Jsem tak hloupý, že jsem udělal tu chybu"
Běžné spouštěčeUdálosti nebo okolnosti, které často vedou k iracionálním myšlenkám nebo chováníVeřejná vystoupení, ukončení vztahů

Rozpoznání těchto vzorců je pouze prvním krokem k tomu, abyste se od nich osvobodili. Jednotlivci by se měli snažit nahradit tato zkreslená přesvědčení vyváženějšími, podloženými důkazy, kdykoli je to možné. Tento proces může trvat delší dobu, ale v konečném důsledku může vést k lepším výsledkům v oblasti duševního zdraví a ke zlepšení kvality života.

Další zajímavosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Go up